ตัวเลือก
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ประเภท
ระดับความชำนาญ
Level 1 : Basic Photography & Videography
ปูพื้นฐานการถ่ายภาพ และ วิดีโอ สำหรับผู้เริ่มต้น
LEVEL 1 : เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Xperia 1 VI
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Xperia 1 VI
LEVEL 2 : Pet Mania Photography Workshop
เรียนรู้การถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง และการจัดแสง โดย DUCKYPHOTO
LEVEL 3 : Sports Commercial Photoshoot
เรียนรู้การถ่ายภาพ Sports Fashion ด้วยกล้อง Alpha 9 III
Exclusive Event : Speed Fest 2
การถ่ายภาพเทศกาลแข่งรถเลียบชายหาดบางแสน