ตัวเลือก
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ประเภท
ระดับความชำนาญ
Sony Expo Talk – Fashion Portrait by ถนัดซ้ายถ่ายภาพ
Fashion Portrait Talk by ถนัดซ้ายถ่ายภาพ
Sony Store Hybirdgraphy Workshop by คุณทอมมี่ ธนบัตร กายเออร์
Sony Store Hybirdgraphy Workshop by Tommy
SDW- Bird Photography Workshop 1Day Trip
SDW- Bird Photography Workshop 1Day Trip
Weekday Training Course: Basic Camera Usage
พื้นฐานการปรับตั้งค่ากล้องสำหรับการถ่ายภาพ
Weekday Training Course: Basic Lens Knowledge
พื้นฐานการใช้งานเลนส์กับกล้องโซนี่ (เลือกเลนส์ตัวต่อไปอย่างไรให้เหมาะสม)
Walk with Sony Street Photography: Juxtaposition Day
Street Photography: Juxtaposition Day