ตัวเลือก
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ประเภท
ระดับความชำนาญ
Weekday Training Course: พื้นฐานการใช้งานกล้องโซนี่
คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องโซนี่สำหรับการถ่ายภาพ
Weekday Training Course : พื้นฐานการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
พื้นฐานการถ่ายภาพบุคคล และ การเลือกเลนส์
พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
แนะนำการติดต่อวิดีโอสำหรับมือใหม่ด้วยสมาร์ทโฟน
Sony Videography on tour ชลบุรี
พื้นฐานการถ่ายวิดีโอคาเฟ่พอร์ทเทรต