Sony Digital Workshop & Event (SDW)

Sony Digital Workshop & Event หรือ SDW เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชาวอารยธรรมโซนี่ ที่รวบรวมคอร์สการเรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (“บริษัทฯ”) เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้งานสินค้ากลุ่มกล้อง และ เลนส์ ให้กับลูกค้า โดยคอร์สอบรม หรือ กิจกรรม จะมีการแบ่งระดับออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่


• LEVEL 1: “สำหรับลูกค้ากลุ่มที่ยังไม่มีพื้นฐานการใช้งานกล้อง”

ลูกค้าใหม่ที่ต้องการทำความรู้จักฟังก์ชั่นและการปรับตั้งค่าต่าง ๆ (Camera Setting) ของกล้อง รวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอเบื้องต้น เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ครอบคลุมจุดสำคัญหลักได้.


• LEVEL 2*: “สำหรับลูกค้าที่มีพื้นฐานการใช้งานกล้องเบื้องต้นแล้ว”

ลูกค้าที่ต้องการใช้งานฟังก์ชั่นกล้องที่สูงขึ้น โดยรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการอบรมการใช้งานกล้องและเลนส์หลากหลายแนวทางการถ่ายภาพ อาจมี Workshop เล็กน้อย เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางการถ่ายภาพและประสิทธิภาพสูงสุด


• LEVEL 3*: “สำหรับลูกค้าที่มีความชำนาญในการใช้งานกล้องพอสมควรแล้ว”

เป็นการจัดกิจกรรมและการอบรมแนวทางการถ่ายภาพ รวมไปถึง งานเบื้องหลังการถ่ายทำ (Post-production) ที่บริษัทฯ จัดขึ้น พร้อมกับการให้คำแนะนำการใช้งานกล้องและเลนส์ เพื่อความสอดคล้องกับ Workshop ขั้นสูง และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองหรือเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Photography หรือ Videography Trip เพื่อให้ลูกค้าได้ฝึกฝนและเข้าใจการใช้งานกล้องและอุปกรณ์ในระดับสูง


• LEVEL 4*: “สำหรับลูกค้าที่มีทักษะความชำนาญในการใช้กล้องแล้ว”

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำแนวคิด (Creativity) การเตรียมตัวและการถ่ายภาพ (Production) และการทำงานหลังจากการถ่าย (Post-production) ในรูปแบบ Photography หรือ Videography Trip ที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยอาจเป็นทริปถ่ายภาพในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หรืองานกิจกรรมพิเศษ (Event) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานกล้องที่สูงสุด หรือการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ระดับโปรดักชั่น รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ/วิดีโอต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ


• Exclusive Event*: “สำหรับลูกค้าพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด” เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษที่บริษัทฯ

ได้จัดให้ลูกค้าเข้าร่วมเป็นกรณีพิเศษ (ไม่เปิดลงทะเบียน) เช่น กิจกรรมการแข่งรถ งานแสดงแสงสีเสียง หรือ งานแสดงพลุ เป็นต้น


* กิจกรรม Level 2-4 และ Exclusive Event อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับลูกค้าสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม


โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่


• Weekday Training Course:

กิจกรรมคอร์สอบรมประจำสัปดาห์ ซึ่งจะจัดเป็นประจำในทุกวันพุธ ช่วงเวลา 18:00 – 20:00
ซึ่งจะเป็นกิจกรรมบรรยาย พื้นฐานการใช้งานกล้อง การถ่ายภาพ และการถ่ายวิดีโอ เป็นต้น
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรู้พื้นฐานการใช้งานกล้อง และการถ่ายภาพ/วิดีโอ หรือผ่านระบบออนไลน์


• Special Training and Workshop

กิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจะมีการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์มากขึ้น โดยกิจกรรมจะมีความหลากหลายตามความสนใจของผู้เข้าร่วม
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการฝึกฝนเทคนิคการถ่ายภาพ/วิดีโอ ในขั้นที่สูงขึ้นและทดลองแนวทางการถ่ายภาพ/วิดีโอที่ลูกค้าให้ความสนใจ


ลูกค้าสามารถเลือกและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ท่านสนใจได้ ในเมนู เวิร์คช็อป

ทำความรู้จักผู้สอนทั้งหมดของเราได้ที่เมนู ผู้ฝึกสอน


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่

LINE OA:Sony Digital Workshop & Event

Call Center : 02-715-6100

วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 17:00 น.


หมายเหตุ:


การจัดคอร์สการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ หรือการให้บริการซึ่งนำเสนอให้แก่คุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Sony Digital Workshop & Event (SDW)/ สมาชิก Sony Store และ/หรือ My Sony พร้อมด้วยการแก้ไขใด ๆ และกฎหรือนโยบายการดำเนินงานใด ๆ ตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือกฎดังกล่าวที่อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราวโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มในเครือและ/หรือบริษัทสาขา (“เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน”) บริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา


โดยการส่งใบสมัครนี้ ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดในบรรดาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานซึ่งมีผลบังคับใช้กับคุณ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และนโยบายทั้งหลายของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายความเป็นส่วนตัว ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่างคุณและบริษัทฯ ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับกับการเข้าร่วมคอร์สการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ หรือการให้บริการที่จัดหาโดยบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าตกลงตามข้อตกลงของบริษัทฯ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาอันเป็นผลจากการสมัครดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน อันรวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิกได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกปฏิบัติอย่างเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงได้ ที่นี่ และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกประการ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ


  ที่อยู่อีเมลล์
sothai.cic@ap.sony.com

  ที่อยู่
บริษัท โซนี่ไทย จำกัด ,
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 4,
ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310.
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ , เวลา 9.00-17.30
ติดต่อ : 66 (0) 2-715-6100
Link TH (Live Chat , Email , Phone Number)
https://web.sony-asia.com/th/contact-us/
Email address : sothai.cic@ap.sony.com
Official FB : https://www.facebook.com/SonyThai/