1. สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของกล้อง Sony ประกันศูนย์ไทย จะต้องทำการลงทะเบียนด้วยบัญชี My Sony เท่านั้น (บัญชี SDW จะใช้สำหรับกิจกรรมพิเศษที่จัดให้ลูกค้าแบรนด์กล้องอื่นได้ทดลองสินค้ากล้อง Sony)
 2. สำหรับในบางกิจกรรม หากจำเป็นต้องมีการขอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม จะมีลิ้งก์สำหรับการกรอกข้อมูลแจ้งอยู่ในส่วน “รายละเอียด” ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยทั้งในส่วน SDCS และ ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับการพิจารณา เข้าร่วมกิจกรรม
 3. การพิจารณาลูกค้าเข้าอบรม มีเกณฑ์เลือกจากจำนวนครั้งที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว และความถูกต้องในการลงทะเบียน โดยจะให้สิทธิ์กับลูกค้าที่มีจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยที่สุดก่อนตามลำดับ
 1. ลูกค้าทึ่ลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถพาผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสงวนสิทธิ์ กล้อง 1 ตัว/1 สิทธิ์ เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะต้องแสดงอีเมลล์ยืนยันการตอบรับเพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมคลาส โซนี่ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการยืนยันการตอบรับได้
 3. โซนี่ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการยืนยันการตอบรับได้ ในแต่ละคอร์สอบรม
 4. ลูกค้าจะต้องทราบที่ตั้งสถานที่จัดเวิร์คช็อปล่วงหน้าเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดจากเวิร์คช็อป โดยจะไม่มีการต่อเวลาหรือเปลี่ยนรอบเวิร์คช็อปหากมาร่วมคลาสไม่ตรงเวลา
 5. ลูกค้าที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปจะต้องปฎิบัติตามกฎและข้อบังคับของสถานที่ฝึกสอน
 6. ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถเข้าร่วมในเวิร์คช็อปอันเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด โซนี่หรือSDCS จะติดต่อไปยังลูกค้าที่ลงทะเบียนแต่ละคนเพื่อแจ้งเปลี่ยนรอบภายในวันทำการถัดไป
 7. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ อีเมล:
  Line : @Sonydigitalschool หรือ โทร 02-7156100
 1. ในกรณีที่เวิร์คช็อปถูกจัดขึ้นโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เวิร์คช็อปจะถูกจัดขึ้นในสถานที่อื่นนอกโซนี่ การลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คช็อปนอกสถานที่สามารถทำได้โดยผ่านเว็บไซต์เช่นกัน หรือ ตามแต่ที่บุคคลที่ 3 กำหนด
 2. หากไม่มีรอบวันอื่นที่ว่าง ลูกค้าสามารถเลือก “แจ้งเตือนฉัน” เพื่อรับแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดรอบเวิร์คช็อปใหม่ทางอีเมลล์
 3. ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนเวิร์คช็อปสำเร็จแล้วจะเป็นผู้รับผิดชอบการเดินทางทั้งไปและกลับจากสถานที่จัดเวิร์คช็อปเองแต่เพียงผู้เดียว ดังที่ได้ระบุในอีเมลล์ยืนยันการเข้าร่วมเวิร์คช็อปหรือหน้าเว็บเวิร์คช็อป
 4. การตกลงหรือการจัดการใดๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นผู้จัดเวิร์คช็อปนอกสถานที่ จะถือเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายที่กล่าวมาเท่านั้น และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับโซนี่ทั้งสิ้น โซนี่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ ค่าเสียหาย ความล่าช้า หรือความผิดปกติที่เป็นเหตุมาจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการตกลงหรือการจัดการใดๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำหน่ายหรือการจัดหาสินค้า และบริการใดๆ
 1. โซนี่ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้งานโปรโมชั่น และรอบ สถานที่จัด หรือเนื้อหาของเวิร์คช็อปโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 2. โซนี่ขอสงวนสิทธิ์การอัพเดทหรือยกเลิกการจัดเวิร์คช็อป และ/หรือแก้ไขค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมเวิร์คช็อปได้ทุกเมื่อ
 3. โซนี่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 4. โซนี่จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ เนื่องจากท่านได้ลงทะเบียน มีส่วนร่วม และ/หรือเข้าร่วมเวิร์คช็อปใดๆ หรือที่มีผลมาจากการลงทะเบียน มีส่วนร่วม และ/หรือเข้าร่วมเวิร์คช็อปใดๆ (รวมทั้งเวิร์คช็อปนอกสถานที่) ในการลงทะเบียน มีส่วนร่วม และ/หรือเข้าร่วมเวิร์คช็อปใดๆ (รวมทั้งเวิร์คช็อปข้างนอก) ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บจาก (รวมทั้งทางอ้อม หรือที่ได้รับผลกระทบมาจาก) จากโซนี่ บริษัทแม่ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้กำกับ เจ้าหน้าที่ พนักงานหรือตัวแทน ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเวิร์คช็อป รวมทั้งโดยไม่จำกัดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บของบุคคล หรือการเสียชีวิต อันเกิดจากการละเลยของผู้เข้าร่วม หรือการกระทำ หรือความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบุคคลที่สาม
 5. ผู้เข้าร่วมทุกคนรับรองว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คช็อปนั้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ ที่อยู่) ตรงตามความจริง ถูกต้อง ใช้ได้ และเชื่อถือได้ ผู้เข้าร่วมทุกท่านมีความรับผิดชอบต่อการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลเดิมที่ให้กับโซนี่ตามที่เห็นสมควร
 6. ในการลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คช็อป ผู้เข้าร่วมยินยอมว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอจะถูกเก็บไว้ ใช้งาน และเปิดเผยโดยโซนี่ เพื่อจุดประสงค์ในการหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวิร์คช็อปที่ผู้เข้าร่วมได้ลงทะเบียนไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอำนวยความสะดวกในการจัดเวิร์คช็อป และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่จัดเวิร์คช็อปนอกสถานที่
 7. โซนี่และบริษัทที่เข้าร่วมเคารพในสิทธิความเป็นส่วนบุคคลของทุกคนที่ได้เข้าชมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คช็อปบนเว็บไซต์ SDWสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างถึงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของเรา
 1. ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก SDCS สามารถดาวน์โหลดบทความได้จำนวน 1 บทความ ฟรี ใต้หัวข้อดาวน์โหลด
 2. สมาชิก SDCS สามารถรับจดหมายข่าวเพื่อรับการแจ้งเตือนการดาวน์โหลดบทความเป็นประจำผ่านอีเมลล์ที่ลงทะเบียน
 3. โซนี่หรือ SDCS จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนอันเกิดจากสถานะอีเมลล์ที่ไม่อัพเดท
 4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก และสมาชิกสามารถเก็บบทความที่ดาวน์โหลดไว้ตลอดชีวิต
 5. โซนี่หรือ SDCS จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่สูญหายอันเกิดมาจากการดาวน์โหลดหรือใช้งานบทความในทุกกรณี
 6. สมาชิก SDCS ที่ไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนใดๆ ในอนาคตสามารถกดยกเลิกการเป็นสมาชิกจากบริการนี้
 7. การระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกบทความใดๆ สามารถทำได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 8. การรีเฟรชหรือลบบทความใดๆ ออกสามารถทำได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 9. เนื้อหาที่ถูกดาวน์โหลดทั้งหมดจะอยู่ในหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ บทความสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่จำกัดจำนวน
 10. เนื้อหาของบทความที่ถูกดาวน์โหลดนี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้ทำสำเนา คัดลอก หรือดัดแปลง ทุกประเภท รวมทั้งนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้แจ้งทีมงาน SDCS ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
 11. เนื้อหาเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนบทความ
 12. โซนี่หรือ SDCS จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆ ที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์
 1. ในการจัดการ/บริหาร SDCS เวิร์คช็อป (“Workshop”) โซนี่จำเป็นต้องเก็บ ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อป ข้อกำหนดฉบับนี้ถูกร่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเก็บข้อมูล ใช้งาน เปิดเผย เปลี่ยนแปลง ดูแล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของโซนี่ที่เกี่ยวข้องกับเวิร์คช็อป นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนบุคคล นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนบุคคล (https://sdw.sony-asia.com/TH/SDW-PrivacyPolicy) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2555 (ลำดับที่ 26 ใน 2012) (“The Act”) กรุณาอ่านย่อหน้านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนบุคคล โดยละเอียด เมื่อท่านได้ลงทะเบียนและเข้าร่วมเวิร์คช็อป ท่านได้ตกลงและยินยอมตามข้อกำหนดนี้และในนโยบายความเป็นส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือครอบครองโดยโซนี่เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ :
  - ครอบครอง บริหาร และ/หรือ จัดการลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คช็อป รวมทั้งการชำระเงิน
  - ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
  - ยืนยันเมื่อการลงทะเบียนสำเร็จ
  - แจ้งเตือนการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
  - แจ้งข้อมูลการยกเลิกเวิร์คช็อป
  - แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนรอบเวิร์คช็อป
  - แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับเวิร์คช็อป
  - ประสานงานในวันที่มีเวิร์คช็อป
  - อธิบายการชำระเงินเวิร์คช็อป
  - ติดตามการแก้ไขปัญหาระหว่างลงเบียน
  - แจ้งประกาศการจัดอีเว้นท์ โปรโมชั่นเวิร์คช็อป และการเข้าร่วมกิจกรรม
  - ส่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดเวิร์คช็อปในอนาคต
 3. โซนี่สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ หรือเพิ่มรายละเอียดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า
 4. โซนี่จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ เนื่องจากท่านได้ลงทะเบียน มีส่วนร่วม และ/หรือเข้าร่วมเวิร์คช็อปใดๆ หรือที่มีผลมาจากการลงทะเบียน มีส่วนร่วม และ/หรือเข้าร่วมเวิร์คช็อปใดๆ (รวมทั้งเวิร์คช็อปนอกสถานที่) ในการลงทะเบียน มีส่วนร่วม และ/หรือเข้าร่วมเวิร์คช็อปใดๆ (รวมทั้งเวิร์คช็อปนอกสถานที่) ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ (รวมทั้งทางอ้อม หรือที่ได้รับผลกระทบมาจาก) จากโซนี่ บริษัทแม่ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้กำกับ เจ้าหน้าที่ พนักงานหรือคัวแทน ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเวิร์คช็อป รวมทั้งโดยไม่จำกัดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บของบุคคล หรือการเสียชีวิต อันเกิดจากการละเลยของผู้เข้าร่วม หรือการกระทำ หรือความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบุคคลที่สาม
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะ/อาจจะถูกเปิดเผยโดยโซนี่เพื่อนำไปใช้งาน และ/หรือดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ให้บริการหรือตัวแทนบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่สิงคโปร์หรือที่อื่นๆ ในโลกที่ผู้ให้บริการดังกล่าวพำนักอยู่) ตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อที่ปรากฏด้านบน
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับที่สุดและเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 7. หากมีคำถามที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการเข้าร่วมเวิร์คช็อป สามารถติดต่อเราผ่านทางช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล