ตัวเลือก
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ประเภท
ระดับความชำนาญ
Weekday Training Course : พื้นฐานการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
พื้นฐานการถ่ายภาพบุคคล และ การเลือกเลนส์
Weekday Training Course: พื้นฐานการใช้งานกล้องโซนี่
คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องโซนี่สำหรับการถ่ายภาพ
Basic Shooting Stock Footage Workshop
พื้นฐานการถ่ายวิดีโอสต็อก
Weekday Training Course : พื้นฐานการถ่ายวิดีโอ
แนะนำการตั้งค่า และ การถ่ายวิดีโอขั้นพื้นฐาน
Basic Video Edit
พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอสำหรับมือใหม่